Kijkersinstructie voor alle WLS-leden die kijkers wilen bedienen

Beste WLS-ers,

Dit bericht is bestemd voor alle WLS-ers!

In de vorige ledenvergadering, 2 april 2016, is besproken dat we, om toegang tot de kijkers te krijgen, gaan starten met het organiseren van kijkerinstructies.

De bedoeling is dat diegenen die rondleidingen geven of tijdens open dagen bij een van de kijkers staat ook daadwerkelijk weet hoe het zit met de basisprincipes van de betreffende kijker. Dat wil zeggen: de toegang tot de koepel, gebruik van de koepel, eventueel bediening van de instrumenten en dat alles op de juiste en voorgeschreven standaard wijze, om schade aan de oude instrumenten en personen te voorkomen. Zij krijgen daarvoor zo spoedig mogelijk een introductiecursus.
Diegenen die echt willen gaan waarnemen met een kijker, kunnen de introductiecursus laten volgen door een waarneemcursus. Als deze laatste cursus met goed gevolg is doorlopen volgt een kleine praktische toets, waarna men “gecertificeerd” is, d.w.z. zelfstandig met de kijker mag waarnemen.

Om een inzicht te krijgen in wie op welke kijker(s) wil worden opgeleid zou ik graag in antwoord op deze mail de volgende gegevens ontvangen:

1. Naam
2. Introductiecursus
3. Introductiecursus + waarneemcursus
4. Op welke kijker(s)

Zo gauw we inzicht hebben in het aantal “cursisten” zullen we een start gaan maken met de cursussen.

Let wel: Als  je op een open dag bij een kijker wilt worden ingedeeld of een rondleiding leidt ben je VERPLICHT een introductiecursus te volgen voor de betreffende kijker.

Geef je zo snel mogelijk op! Dat kan per e-mail, kijk in de ledenlijst.

Met vriendelijke groet,

Willem-Jan Trijssenaar (bestuurslid opleidingen).

Reacties zijn gesloten.