WLS Geschiedenis

WLS Geschiedenis

Het Ontstaan

De vakgroep sterrenkunde zag zich genoodzaakt in 1974 de oude sterrenwacht te verlaten en is toen verhuisd naar het Huygens Laboratorium, respectievelijk J.H. Oortgebouw (1997), elders in de stad.

De ruimte in het observatorium werd nadien gebruikt door Biologie, terwijl de telescopen in hun koepels zienderogen verkommerden en de vakgroep sterrenkunde , geconfronteerd met bezuinigingen, geen geld had om dit tij te keren.

Op initiatief van enkele leden van de Instrumenten Commissie Oude Sterrewacht, is in 1982 een overeenkomst gesloten tussen de vakgroep en de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (NVWS), waarin aan een aantal leden van afdelingen uit de regio, toegang en gebruik werd gegund in ruil voor het plegen van – aanvankelijk achterstallig – onderhoud.
Hoewel de betrokken vrijwilligers zich pas later formeel verenigden onder de naam Werkgroep Leidse Sterrewacht, wordt de datum van bovengenoemde overeenkomst (21-11-1982) aangehouden als de geboorte van de WLS.

WLS_1987De nog jonge WLS in 1987, samen met professor Jan Hendrik Oort.
In die dagen is een aanvullend contract getekend, waardoor de WLS toegang verkreeg tot nagenoeg alle koepels.

Geef een reactie