Overzicht restauratie

Overzicht restauratie

De Restauratie Van De Leidse Sterrewacht (2009-2011)

De betekenis van de restauratie voor Leiden, de Leidse Sterrenkunde en de WLS

De Oude Sterrewacht is gebouwd op een van de voormalige bastions van de stad. De koepels zijn karakteristiek voor het gebouw. Dit Rijksmonument is niet echt oud (19 eeuw), maar als complex is het wel van cultuurhistorische betekenis. Daarnaast is het beeldbepalend gelegen aan de rand van de Hortus. De Oude Sterrewacht verdient het daarom, om in ere gehouden en gekoesterd te worden. Het gebouw is hèt symbool voor de opkomst en bloei van de Leidse en Nederlandse Sterrenkunde. Grote sterrenkundigen als Kaiser, de Sitter, Hertzsprung, Oort, en van de Hulst hebben er gewoond en gewerkt. Juist daarom was het triest, dat in de afgelopen halve eeuw het complex in verval raakte. Met de restauratie (2009-2011) is daar nu gelukkig een eind aan gekomen en staat de Oude Sterrewacht weer in volle glorie te pronken aan de Witte Singel, haar symboolfunctie eindelijk weer waardig.

Lees meer over de restauratie van 2009-2011: De Restauratie Van De Leidse Sterrewacht

Oude Sterrewacht vroeger
Oude Sterrewacht vroeger

 

Geef een reactie