Oude Sterrewacht - Restauratie - Foto's restauratie

Na de restauratie

Foto’s van de werkzaamheden

Voor de restauratie

Details van voor de restauratie …

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial