ANBI

ANBI

ANBI

Werkgroep Leidse Sterrewacht
RSIN/fiscaalnummer: 804494344
Bezoekadres: Sterrewachtlaan 11, 2311GW Leiden
Postadres: secretaris@werkgroepleidsesterrewacht.nl

Doelstelling Werkgroep Leidse Sterrewacht

De Werkgroep Leidse Sterrewacht is een vereniging die als doel heeft het in goede technische en functionele staat houden van het astronomisch instrumentarium van de Oude Leidse Sterrewacht, volgens een met de Leidse Universiteit gesloten convenant.

Daarnaast worden publieksactiviteiten georganiseerd waarbij de werking van de instrumenten wordt toegelicht en gedemonstreerd.

Hoofdlijnen van het beleid van de Werkgroep Leidse Sterrewacht

 • Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de Leidse Sterrewacht
 • Training van vaardigheden in het gebruiken van de instrumenten.
 • Organiseren van publieksactiviteiten

De Werkgroep Leidse Sterrewacht verwerft geld met

 • Contributie van de Leden
 • Bijdragen van donateurs
 • Kostenvergoeding door Universiteit Leiden
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten
 • Toegangsbijdrage van bezoekers
 • Subsidies
 • Sponsoring

Werkgroep Leidse Sterrewacht Bestuur

 • Frans van Beek (Voorzitter)
 • Casper Elshof (Secretaris)
 • Jan Feiken (Penningmeester)
 • Theo Klaver (Publieksactiviteiten)
 • Willem Jan Trijssenaar (Onderhoud en opleidingen)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de vrijwilligers van de Werkgroep Leidse Sterrewacht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De Leden

De vereniging bestaat uit vrijwilligers die hun eigen expertise inbrengen op gebieden zoals optica, fijnmechanica, elektronica en onderwijs.  Hierdoor kent de vereniging een diverse samenstelling waar veel van elkaar geleerd kan worden. De activiteiten zijn in drie hoofd groepen georganiseerd: Onderhoud, Publieksactiviteiten en Waarnemen.

Jaarverslagen:
2018 – financieel verslag
2018 – jaarverslag
2019 – financieel verslag
2019 – jaarverslag
2020 – financieel verslag
2020 – jaarverslag
2021 – jaarverslag