2 Maart Avondje Sterrewacht: de zon, vanzelfsprekend?

2 Maart Avondje Sterrewacht: de zon, vanzelfsprekend?

MAXIMUM AANTAL INSCHRIJVINGEN BEREIKT – INSCHRIJVING GESLOTEN

De zon, een vanzelfsprekend object aan de hemel. Maar is dat wel zo vanzelfsprekend? En wat te denken van zonnevlekken, zonnevlammen en levensgevaarlijke uitbarstingen. In de lezing “de zon, vanzelfsprekend?” gaat de spreker in op de energieproductie van de zon, de regelmaat in de onregelmatige verstoringen, het eenvoudig waarnemen van deze verschijnselen en een blik in de toekomst. De zon wordt een ster genoemd maar zijn daarvoor ook bewijzen aan te voeren? In een uur gaat de spreker in op deze vragen en veronderstellingen.

De spreker: Ton Spaninks is sinds kort gepensioneerd en sinds kinderleeftijd gepakt door de hemelse fenomenen. Zijn belangstelling gaat sinds de jaren 70 vooral uit naar de zon en hij doet op zeer regelmatige basis waarnemingen aan de zon: het tellen van zonnevlekken en protuberansen, het registreren van aardmagnetische verstoringen en plotselinge ionosferische verstoringen. Als teller van vlekken is hij sinds de jaren 90 lid van het waarneemnetwerk van het SIDC te Ukkel en sinds de oprichting van de werkgroep zon in 1980 lid van de KNVWS werkgroep zon. Naast deze activiteiten bouwt hij eigen hulpmiddelen en instrumenten en houdt hij lezingen, vooral op gebied van de zon.

Reacties zijn gesloten.