Avondje Sterrewacht 14 maart 2024: De maan, koningin van de nacht

Avondje Sterrewacht 14 maart 2024: De maan, koningin van de nacht

Door de eeuwen heen is de maan een bron van fascinatie geweest. In de oude Romeinse cultuur was Luna de godin van de maan en veel beschavingen gebruikten de maan voor hun kalender en om de getijden te voorspellen. De maan is ook het meest dominante object aan de nachtelijke hemel, helderder dan de sterren en de planeten, en met recht vaak “de koningin van de nacht” genoemd.

In de voordracht gaat Lex Scheers in op hoe de maan ons dagelijks leven beïnvloedt. Verder worden aspecten als het ontstaan, de levensloop, de geologie en de beweging van de maan besproken. Ook de ruimtevaart en de eerste maanlanding, nu meer dan 50 jaar geleden, komen aan de orde. Als laatste worden enige facetten betreffende het waarnemen en fotograferen van de maan besproken.

Spreker: Lex Scheers
Lex Scheers is vanaf zijn natuurkunde studie al geïnteresseerd in astronomie. In de werkzame periode van zijn leven, bij een multinational met een schelp, werd dat wat naar de achtergrond verdrongen maar sinds zijn pensionering is er weer voldoende tijd voor verdere verdieping. Hij is sinds begin 2016 lid van de WLS en actief op het gebied van publieksactiviteiten en waarnemen, dat laatste vaak gecombineerd met een andere passie; de fotografie.

Reacties zijn gesloten.