Afscheid van bestuurslid Ernest Isaac. Wim Pieterse nieuw bestuurslid.

Afscheid van bestuurslid Ernest Isaac. Wim Pieterse nieuw bestuurslid.

Zaterdag 19 september 2015 was er een ingelaste ALV, voorafgaande aan de werkvergadering, omdat Ernest Isaac afscheid nam als bestuurslid. Ook moest er een nieuw bestuurslid gekozen worden.

Er waren geen andere kandidaten aangemeld, dus werd Wim Pieterse met algemene instemming  tot bestuurslid van de WLS benoemd. Als bestuurlid zal hij zich vooral gaan bezig houden met Onderhoud.

Ernest Isaac kreeg een dankwoord van voorzitter Arjan van der Hulst en een pakketje speciale bieren, omdat hij het motto aanhangt ” save water drink more beer!”. Daarnaast werd hij, samen met zijn vrouw, uitgenodigd voor een etentje om afscheid te nemen van het bestuur. Overigens blijf Ernest lid van de WLS en we hopen hem daar nog regelmatig te zien.

Reacties zijn gesloten.