Start nieuwbouw project

Start nieuwbouw project

Deze zomer start het nieuwbouw project op het voorterrein van de Sterrewacht.

Het Sterrewacht terrein blijft in eerste instantie bereikbaar al zullen de mogelijkheden om te parkeren afnemen tijdens het archeologisch onderzoek volgende week.

Het bestuur is in overleg met Sterrenkunde om de overlast voor onze activiteiten na 3 augustus zoveel mogelijk te beperken. Zodra wij hier meer informatie over hebben laten wij dit weten.

Hieronder informatie die aan de gebruikers van het gebouw is gestuurd:

“Het bedrijf Janssen De Jong zal op 3 augustus de grond afnemen voor het bouwproject  Sterrenwachtlaan. Vooruitlopend hierop zal Janssen de Jong /UBA met Archol in de week van 13 t/m 17 juli het archeologisch onderzoek uitvoeren op het Sterrenwachtterrein. Het onderzoeksgebied zal in de hekken worden gezet. De huidige weg zal omgelegd moeten worden door middel van rijplaten.

Gedurende de opgravingsperiode 13 t/m 17 juli zal er te allen tijde verkeer over de brug naar de Sterrenwacht en de Hortus mogelijk blijven.
Parkeren zal op de locatie Sterrenwachtlaan vanaf 13 juli zeer beperkt mogelijk zijn  i.v.m. de opgravingen.

Met ingang van 3 augustus is het terrein formeel eigendom van Janssen de Jong. Vanaf dat moment is parkeren in het geheel niet meer toegestaan behalve voor maximaal 2 docenten van PAO tijdens het geven vaneen cursus (in de 2 parkeervakken bij de toren na de brug

Vastgoed laat een tijdelijke voetgangersbrug aanleggen naast de huidige brug. Deze voetgangersbrug is toegankelijk vanaf de 5e Binnenvestgracht. De brug is 30 juli gereed en bedoeld voor alle voetgangers (docenten, studenten etc.).

Er is door de Vastgoed een afspraak met de projectontwikkelaar gemaakt dat gedurende de bouwperiode de Sterrewacht voor auto-/vrachtwagens bereikbaar blijft via een variant op de bestaande route. Dit geldt in het bijzonder voor: leveranciers, taxi’s (met mindervaliden), schoonmaak, posttransport, vuilnis ophalen en nooddiensten. Dit verkeer heeft het karakter laden/lossen en kan niet langere tijd op het Sterrewachtterein parkeren.

Voor voetgangers is het verboden deze route te gebruiken.  Zij zijn verplicht de nieuwe brug vanaf de 5e Binnenvestgracht te gebruiken. Mindervaliden kunnen alléén per auto/ taxi de sterrewacht bereiken en niet over deze voetgangersbrug.”

Reageren is niet mogelijk.